Alisklampın Çıxardılması

Müəllif
Bölmə Sünnət - Alisklamp

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Ali Dərəcəli Həkim Cərrah Fuad Nəzərov tərəfindən tətbiq olunmaqdadır !

 

Alisklam2pın çıxarılacağı gün klinikaya gəlmədən, uşağın bir saata yaxın isti suda oturması tələb olunur. Kiçik uşaqlarda bu müddət daha qısa ola bilər. Suya şampun, sabun qoyulması xüsusilə məsləhətdir. Uşaq sudan çıxardıldıqan sonra gözlənilmədən klinikaya gətirilməlidir.

 

 

4

 

 

 

 

5  Alisklamp çıxardılırkən ağ sıxışdırma aparatının uzaq ucundan kəski ilə iki qolu kəsilir. Və qollar iki yana doğru açılır.

 

 

 

6

 

 

 

 

7  Bisturi ucu və ya stile köməyiylə sıxışmış qabıq dorsal penis tərəfindən itələnilərək ağ sıxma aparatı çıxarılır.

 

 

 

9

Ağ sıxma aparatı çıxardıldıqdan sonra balonun üzərində qəhvəyi, qara 2-3 mm nekroz dəri halqası əmələ gəlir. Bu mərhələdə lokal anestezik spreylər sıxılaraq bir müddət gözlənilə bilər. Nekroza qabığın dırnaq ucuyla alına bilər və ya bistüri köməyiylə saat 12-9-3 xəttindən vertikal xətt çəkərək çıxarılması da mümkündür. Cızıq atılaraq çıxarma əməliyyatı məsləhətlidir.

 

10  Xüsusilə həddindən artıq çəkili uşaqlarda və körpələrdə daha çox cızıq atılması nekroz qabığın bütövlüyünü pozacaq və sünnət sonrası fimozisinin qarşısını alacaqdır.

 

 

SON MƏQALƏLƏR

ŞƏRH YAZIN