ƏLAQƏ/QƏBUL

ƏLAQƏ
VASİTƏLƏRİ

INTERNATIONAL MEDICAL Center 1

Bəşir Səfəroğlu küç., 183
Bakı

Email: fuad@doctorfuad.az
Tel.: +99 (450) 226 50 50