Müəllif
Bölmə Atrofiya Göndərilmə tarixi

Atrofiya Nədir?

Nədir?  Normal böyüklükdə bir orqanizmin, orqanın, toxumanın və ya hüceyrənin sonradan kiçilməsidir. Atrofiyalar, hüceyrə sayısının azalmasına (riyazi) və ya hüceyrə həcmlərinin kiçilməsinə [...]

9Ətraflı