Libido Haqqında Bilmədiklərimiz

Nədir?

Doğuşdan olan və bioloji olaraq təyin olunan cinsi zövq hissi anlamındadır.“Sigmund Freyd” in ortaya qoymuş olduğu bir termindir. Freudul teorisində seksuallıq mühüm yer tutur. Bu görüşə görə insan həyatı daha çox seksuallıq instinktinə görə qiymətləndirilir.Cinsi əlaqə dar anlamda deyil libido adlanan ibtidael-elei mənliyə bağlı və ümumiyyətlə cinsi istək deyilə biləcək ruhsal güc olaraq da nəzərdə tutulur. Libido, yaradıcı həyatı təşviq edə bilər. Bəşəriyyət üçün təbii yol cinsi əlaqə ilə reallaşmasıdır. İnsan münasibətlərinəfəaliyyətlərinə istiqamət verən əsas elementdir.

Libido, uşaqlarda cinsi xarakter daşıyır. Uşağın zehni inkişafı irəlilədikcə libidonun bir hissəsi cinsi funksiyanı davam etdirərkən, digər hissəsi də insanın ixtisas, elm, texnika sahəsində  hər cür fikir və yaradıcılığın ortaya qoymasında rol oynayır. Libido insan həyatını təşkil edən dövrlərin hər birində ayrı bir xarakter daşıyır. Ağızla bağlı mərhələ (süd əmmə və dişləmədən həzz alma mərhələsi),defekasiya mərhələsi (defekasiya aktından həzz alma mərhələsi) və məhsuldar mərhələ (cinsi əlaqəni başadüşən uşağın həzz mənbəyi,cinsi orqanlara xəbərdarlıq etdiyi mərhələ)-dir. Üç yaşından sonra başqalarına, xüsusilə ana, ataya yönəlir. Bədən və ruhca adi halda böyüməkdə və qız uşağı atasına, oğlan uşağı anasına hədsiyalnız-kadınz şəkildə sevgi bəsləyir. Bu hala da “Oidipus Kompleksi” adı verilir. Yetkinlik çağından sonra libido böyük dəyişikliyə məruz qalır. Bu mərhələdə insan əks cinslə əlaqə qurmaq istəyi duyur. Libidonun azalışı, kişidə testosteron və qadında estrogen hormonu ifrazatının azalması ilə əlaqəlidir.Hormon çatışmamazlığı hormon müalicələri ilə bərpa edilə bilər.

Libidonun inkişafını, istiqamətini heteroseksual və ya otoseksual olmasını bir neçə faktor (irsiyyət, quruluş, şərait) təyin edir.Əməliyyat, həddən artıq yorğunluq, depressiya libidonu azalda bilər. Kədər, sevinc, həyəcan,stres libidoya təsir edir.

SON MƏQALƏLƏR

ŞƏRH YAZIN