Miyomanın Cərrahi Müalicəsi

Müalicəsi

1-Miyomektomiya (sadəcə miyomaların çıxarılması, ana bətninin qalması):

-Xəstənin uşaq istəyi varsa
-Uşaq istəyi olmayan ancaq anabətninin qorunmasını istəyən xəstələrə bu əməliyyat tətbiq edilir.

Miyomektomiya əməliyyatı necə edilir?

Əməliyyat açıq (laparotomiya) və ya qapalı (laparoskopiya və ya histereskopiya) cərrahi üsulla həyata keçirilə bilər. Burada xəstənin istəyi ilə təyin edilən cərrahi əməliyyat növünə üstünlük verilməlidir. Cərrahiyyədə ana bətninin ön dmqdefaultivarına tərəf (transfers) bir kəsik aparılaraq buradan 20-30 dənə miyoma çıxarmaq mümkündür. Burada məqsəd qanaxmanın mümkün qədər minimuma endirməkdir. Əməliyyat zamanı qanaxmanı azaltmaq üçün bir neçə üsul da var. Bunlardan birincisi əməliyyat zamanı uterus bağlarına (ligamentlərinə) penroz drenlə məngənə edərək sıxışdırılır. Beləliklə, damarların kontraklı olması təmin edilir və qanaxma az olur. Bu sıxışdırma prosesi daha çox xəstəliyin olduğu regiona və infindibulo pelvik bağlara tətbiq olunur. Başqa bir üsulda cərrahi əməliyyatdan 20 gün əvvəl xəstəyə GNRH anologları verilərək qanın daha az olması ola bilər.
Submükoz və ya servikal miyomalar isə vajinal yoldan histereskopiya əməliyyatı ilə çıxarıla bilər.

2-Histerektomi ya(ruterusun çıxarılması):

Xəstənin uşaq istəyi yoxdursa, 45 yaşından böyükdürsə, qanaxmalar çox ciddi ölçülərdə müalicəyə cavab vermirsə histerektomiya (ana bətninin çıxarılması) yoluna gedilir. 45 yaşından kiçik xəstələrdə ana bətninin çıxarılması lazım gələrsə, menopauzaya aid şikayətləri olmasın deyə, yumurtalıqlar xaric edilməz. Bu əməliyyatdan əvvəl mütləq təsdiq edildikdən sonra abort edilir və başqa xəstəliklər istisna edilir.

 

SON MƏQALƏLƏR

ŞƏRH YAZIN