Nəzik bağırsağın obstruksiyası

Simptomları

Nəzik bağırsaq obstruksiyası baş verdikdə xəstələr ürək bulanması, qusma, qarında ağrı, qarının böyüməsi, mədə qazının və Böyük bayıra getmənin (bağırsaq hərəkətlərinin) azalmasından şikayətlənir. Nazik bağırsağın qismən (tam Olmayan) obstruksiyası ZAMANI isə epizodik diareya (İshal) müşahidə edilir.

Haqqında

Nəzik bağırsaq onikibarmaq bağırsaq Bos bağırsaq və qıvrımlı bağırsaq olmaq üzrə ÜÇ hissədən ibarətdir. Yağların kimyəvi həzmi BURADA başlayır. İncə bağırsağa gələn pankreas öz suyu ilə yağların, karbohidratların və zülalların həzmi tamamlanır. Qidalar incə bağırsaqda Ən Kiçik molekullarına qədər parçalanır. Bu molekulların incə bağırsaqdan qan damarlarına keçməsi hadisəsinə həzm Delos verilər. İncə bağırsaq, həzm sistemimizin Ən Uzun hissəsidir.

İncə Bağırsaq 7 – 8 m. Uzunluğunda, 2-3 sm genişliyində olub, mədə qapısından SONRA gələn qisimdir. Quruluşu mədə kimi ÜÇ mərtəbəlidir: Ən xaricdə periton (pNazik Bağırsaqərdə), ortada əzələlər, Ən içəridə isə bağırsaq epiteli olmaqdadır.

Onikibarmaq bağırsağı: İncə bağırsağın mədə ilə birləşən tip qisiminə onikibarmaq bağırsağı deyilir. (Ilk 20 -25 sm-lik qisim). Qıvrımlı Bir quruluşa malikdir. İncə bağırsağın Ən əhəmiyyətli hissəsidir. Bura qaraciyərin öd ifrazatı (koledok kanalı ilə) və pankreasın həzm fermentləri (virsung kanalı ilə) boşaldılır.

* Onikibarmaq bağırsağından Karbonhidrat, zülal və yağların həzmi reallaşır. Yağların həzmi, qaraciyərdən gələn öd ifrazatının təsiriylə tip dəfə BURADA başlayır. (Öd Bir kaynaşmanın deyil. Yağları quruluş daşına ayırmaz YAG damlacıqlarına çevrilər.)

Onikibarmaq bağırsağından SONRA gələn incə bağırsağın Digər qisimləri qıvrımlar şəklində uzanır. Bezləri Ifrazat, Karbonhidrat, zülal və yağların həzmini sona çatdıracaq fermentlər çıxarır. Kimyəvi həzm incə bağırsaqda nəticələnir. Villuslar sayəsində isə həzm prosesi Increase və həzmə Geden qidaların həzmi asanlaşır.

İncə bağırsaq səthindəki əmici tüklər qidaları əmərək qan damarlarına ötürürlər.

 

İlkin müayinə

Xəstənin ilkin müayinəsi ZAMANI mütləq şəkildə mövcud income Metabolik pozğunluq və Elektrolit balansının vəziyyəti, hipovolemiyanın dərəcəsi, habelə təcili cərrahi müdaxilənin zəruriliyi və təxirəsalınmazlığı kimi əlamətlər qiymətləndirilməlidir. Əlbəttə ki, bütün, Digər terapevtik və cərrahi xəstəliklərdə oldugu kimi, xəstədən və ya onun yaxınlarından anamnez əldə edilməli və mütləq şəkildə Fiziki edilmiştir müayinə həyata keçirilməlidir.

 

Fiziki edilmiştir müayinə

Fiziki edilmiştir müayinə ZAMANI qarın nayihəsinin (abdominal) palpasiyası, perkussiyası və Görünüşü diqqətdən yetirilməli, habelə xəstədə Sistemik Sokun əlamətlərinin olub olmamasına baxılmalıdır.Biokimyəvi laborator tərəfindən Phobias edilərək Elektrolit və Metabolik pozuntular Aşkar Edilmiş isə demək ki, laktat turşusunun artması və leykositozun Daha cox bağırsaq işemiyasında Olması deməkdir.

 

Radioloji və Digər enstrümantal Metodları

Radioloji müayinə duraq və uzanan (və sırtüstü yatarak) vəziyyətdə rentgenoloji müayinə və Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasından başlayır. Duraq vəziyyətdə Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası pnevmoperitonun və qusması olmuş xəstələrdə aspirasiyanın əlamətlərinin Aşkar edilməsi Uçun xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Nazik bağırsaq obstruksiyası rentgenoloji şəkillərdə bağırsağın genişlənmiş (böyümüş) ilmələri, maye-HAVA səviyyələrinin Olması, ilə və YOGUN bağırsaqda qazın yoxluğu ilə təsvir edilir.

SON MƏQALƏLƏR

ŞƏRH YAZIN